Wie zijn wij?

Saúde da Floresta (gezondheid uit het bos) ondersteunt projecten in de Amazone van Brazilië. In samenwerking met lokale instanties helpt Saúde da Floresta bij het opzetten en uitvoeren van kleinschalige en structurele projecten op medisch, agrarisch en educatief gebied. Deze projecten helpen de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

Hoe helpen wij?
Saúde da Floresta verleent hulp o.a. door het verzenden van medisch materiaal, medicamenten, noodvoedselpakketen, land en tuinbouwzaden, landbouwgereedschap, dekens, kantoorbenodigdheden, educatief materiaal, computers, enz., enz.

Benodigdheden
Naast medische hulpgoederen is er ook grote behoefte aan (land- en tuinbouw) gereedschap, waterpompen, zonnecollectoren en educatieve materialen als muziekinstrumenten, pennen, schriften etc.

Naast de genoemde goederen is Saúde da Floresta op zoek naar subsidies, donaties, vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere schenkingen en baten.

Uw hulp
U kunt Saúde da Floresta en de daarmee de mensen in het regenwoud financiëel steunen door een machtigingskaart in te vullen of uw donatie direct over te maken. U kunt er zeker van zijn dat uw hulp zeer goed van pas komt.

Giften aan stichting Saúde da Floresta zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

gebied stichting

Neem contact op

Secretariaat:

Stichting Saúde da Floresta
t.a.v. Mw. E. A. Taverne
Trompstraat 100
2518 BN Den Haag

Tel: 070-31 0 63 26
Mobiel: 06 – 44870034
E-mail: saudedafloresta@gmail.com

 

Stichting Saúde da Floresta is ANBI geregistreerd. Klik hier voor meer informatie over ANBI en giften.