ANBI

Met ingang van 01-07-2008 heeft de Belastingdienst onze stichting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft voor ons, maar ook voor u, de nodige voordelen, vooral bij grote schenkingen.

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belanstingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen?

* Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

* Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

* Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten-of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

 

Aftrekbaarheid giften & sponsoring

Particulieren giften: Uw giften zijn aftrekbaar bij een IB-aangifte boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van € 60,-). Maximaal kunt u giften tot een bedrag van 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek aftrekken. Heeft u een partner, dan kijkt de fiscus naar het gezamenlijk bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. De fiscus accepteert als bewijs het dagafschrift van bank of giro waarop duidelijk wordt dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt.

Bedrijven donaties en/of sponsoring: De donaties van bedrijven aan goede doelen zijn aftrekbaar boven een totaalbedrag van € 227,-. Het aftrekbare bedrag kan niet hoger zijn dan 10% van de totale nettowinst van het bedrijf in een jaar. Meer schenken mag, maar is boven de 10% van de nettowinst niet aftrekbaar. Een donatie moet onderbouwd worden met schriftelijke bewijsstukken.