De Amazone geeft je leven

brazilie amazone 1

 

 

 

 

 

 

De Amazone is met niets te vergelijken. Het is ongrijpbaar. Onvoorstelbaar dat het bestaat. Het is ontzagwekkend mooi en ontzettend belangrijk. Voor de dieren die er leven. Maar ook voor de mensen.

En niet alleen voor de mensen daar. Ook voor jou. De Amazone geeft je leven. Elke dag. In de vorm van water en voedsel en van frisse lucht. De Amazone geeft, geef de Amazone vandaag nog iets terug. Help stichting Saúde da Floresta (gezondheid van het bos) dit wonder te beschermen.

De Amazone geeft je frisse lucht

Er is een duidelijk verband tussen de gezondheid van de Amazone en de gezondheid van de aarde. De regenwouden helpen, door het opslaan van CO2, niet alleen het lokale klimaat te stabiliseren, maar ook dat van de rest van de wereld. Door ontbossing komt die CO2 vrij en dat kan op termijn catastrofale gevolgen hebben voor onze planeet.

brazilie amazone leven 2

De Amazone geeft je water

Met zijn 6500 kilometer is de Amazone de grootste rivier op aarde. De rivier levert ongeveer 16 procent van al het water dat wereldwijd vanuit rivieren de oceanen in stroomt. In de honderden zijrivieren en stromen leeft het grootste aantal zoetwatervissen ter wereld.

De Amazone geeft je voedsel

In de Amazone is heel veel voedsel te vinden, zoals paranoten, açaibessen, arapaima-vis, criollo cacao en honing. Voedsel ook, dat vaak nergens anders voorkomt. Naast voedsel levert de Amazone overigens ook nog andersoortige natuurlijke producten, zoals rubber, geneeskrachtige bloemen/planten en uiteraard hout.

amazone water 3

Dieren en planten in de Amazone

De Amazone bevat miljoenen plant- en diersoorten Zo is het een van de laatste toevluchtsoorden voor jaguars, harpijen en amazone dolfijnen en de thuisbasis van duizenden vogels en vlinders.

Een aantal duizelingwekkende cijfers:

•    100.000 insecten, wormen en spinnen

•    40.000 plantensoorten

•    16.000 bomen soorten

•    3.000 soorten zoetwatervissen

•    1.300 vogels

•    430 zoogdieren

•    meer dan 380 soorten reptielen

amazone papagaai 4

De bevolking

Meer dan 30 miljoen mensen uit 350 inheemse groepen wonen in de Amazone. Ze zijn afhankelijk van de natuur voor hun inkomen, onderdak en medicijnen. De meeste leven in kleine steden en dorpen, maar alle bewoners rekenen op de natuurlijke kracht van de Amazone voor water, voedsel en levensonderhoud.

amazone indianen 5

De Amazone wordt bedreigd

Elke dag worden duizenden hectares Amazonewoud vernietigd. Om ruimte te maken voor veeteelt of landbouw, wegen of dammen. Dieren en mensen verliezen daardoor hun plek om te leven.

Daarbij verandert het klimaat erdoor. En het is niet nodig. Er is genoeg geld te verdienen, zonder het woud onherstelbaar te vernietigen. Met duurzame bosbouw bijvoorbeeld. Of met de handel in vruchten en noten.

amazone bedreigd 6

Ontbossing

Ontbossing is de grootste bedreiging voor de Amazone, vooral door de snelgroeiende vraag naar ruimte voor veeteelt en landbouw. De bossen in de Amazone zijn heel belangrijk voor iedereen op aarde, omdat ze een belangrijke rol spelen in het reguleren van ons klimaat.

In de laatste vijftig jaar is het gebied ruim 17% van haar bossen verloren. En elke dag verdwijnt nog steeds een gebied ter grootte van bijna 3000 voetbalvelden.

Klimaatverandering

Klimaatverandering zorgt samen met ontbossing voor een vicieuze cirkel die kan leiden tot onherstelbare schade aan het Amazone gebied. Hogere temperaturen en minder regen zorgen voor droogte.

Lange droge periodes zijn niet alleen slecht voor planten en dieren, maar veroorzaken ook veel bosbranden. Dit kan leiden tot meer CO2-uitstoot en aanzienlijke veranderingen in ons klimaat en uiteindelijk het verlies van plant- en diersoorten.

Illegaal en niet-duurzaam gebruik van natuurlijke producten

Er is een grote vraag naar de natuurlijke producten van de Amazone. Denk aan hout, vissen, bessen, noten, rubber en goud. De manier waarop de producten uit het woud worden gehaald, kan leiden tot vernietiging van natuurgebieden en diersoorten. Mijnbouwactiviteiten kunnen zorgen voor bodemerosie en watervervuiling door bijvoorbeeld de kwik die gebruikt wordt bij het winnen van goud.

Ook de hoeveelheid aan producten die uit de Amazone gehaald wordt, kan tot desastreuze gevolgen leiden voor het woud en zijn bewoners.

Dammen

Om aan de groeiende vraag van met name de mijnbouw naar elektriciteit te voldoen, worden in de Amazone nieuwe waterkracht dammen gebouwd en gepland, vooral in gebieden met veel stromend water. Dat zijn nu juist ook de meest bijzondere natuurgebieden met veel unieke soorten bomen, planten en dieren.

Een extra nadelig effect van dammen is dat ze andere ontwikkelingen aantrekken zoals dorpen, mijnbouw, wegen en landbouw. Hierdoor zijn de gevolgen nog veel groter dan alleen de verstoring door de dammen op de directe omgeving of het watersysteem.

De Amazone wordt beschermd

amazone bewoners 7

De lokale bevolking is afhankelijk van het woud. Zij zijn er daarom zuinig op. Stichting Saúde da Floresta helpt ze daarbij. Door te helpen bij duurzaam bosbeheer. Door gebieden te beschermen. Door de bevolking een stem te geven bij grote infrastructuurprojecten.

U kunt ook helpen. Door geen fout hout te kopen, maar FSC-hout. Door het ondersteunen van het werk van stichting Saúde da Floresta.